jin jang

Všetko vo vesmíre sa skladá z protikladných, ale doplňujúcich sa princípov. Jin a jang neexistujú nezávisle i napriek tomu, že jin je pasívna stránka prírody a jang aktívna. Nič nie je stopercentne jin alebo stopercentne jang. Všetky veci obsahujú relatívne množstvo jinovej aj jangovej energie. Zároveň nikdy tieto energie nie sú vyrovnané. Jang, duchovno, súvisí so svetlom, dňom, mužskosťou, činnosťou, letom, juhom, symbolizuje smerovanie nahor a vonkajšok, kým jin, hmota, sa spája s temnom, nocou, ženskosťou, tichom, zimou, severom, smerovaním nadol a vnútrajškom.

JIN JANG
vnútro vonkajšok
žena muž
chlad teplo
sever juh
zem nebo
zápor klad
tma svetlo
vlhko sucho
tieň slnečný pás
dole hore
látka duchovno
pasivita aktivita
noc deň
mäkkosť tvrdosť
slabosť sila
úpadok rozmach
nízky vysoký
pomalosť náhlivosť
vnímavosť tvorivosť