kvet

Slovo mandala pochádza z indického sanskrtu a v preklade znamená „kruh“. Kruh je bod a jeho rozmer, preto kruh žije zo stredu, je ním definovaný – aj vtedy, keď pre nás bod nie je uchopiteľný.

Mandala ako forma je na svete už od nepamäti. Každá mandala je zároveň vesmírom. Jediné a mnohé. Z jediného vyrastá mnohé. Za všetkým mnohým tkvie to jediné.

Aj náš vesmír, aj slnečná sústava i naša Zem je mandalou. Na nej sa nachádzajú oceány, ktorých stavebnými kameňmi sú vodné kvapky – mandaly. Pevné štruktúry zeme a hory sú utvorené z nerastov. Ich základným kameňom je kryštáľ a mnoho kryštáľov tvorí opäť mandaly. Všetko živé, rastliny, živočíchovia a ľudia sa skladajú z buniek a každá bunka má jadro, ktoré je mandalou. A nakoniec, všetko živé, každá bunka na Zemi sa skladá z atómov a to je najmenšia mandala na svete. Pre nás všetkých veľmi dôležitá. Tá najdôležitejšia.

Mandaly predstavujú ideálny svet. Je to geometrický tvar s centrom spojenia. Každá mandala má svoj pôvod v Mantre – modlitbe. Mantra je dušou mandaly.

Mandala je definovaná podľa troch zásad organizácie: ústredný bod, žiarenie od tohto bodu a kruhová vonkajšia hranica.

Ústredný bod je symbolom tajomného energetického centra, miestom zrodenia v priestore a čase. Symbolizuje jednotu, celok a dokonalosť. Je miestom bez rozmeru, je to začiatok a koniec všetkých možných ciest.

Žiarenie z centrálneho bodu prerastá až pokiaľ nedosiahne vonkajšiu hranicu, na ktorej sa odráža späť ku stredu a vytvára tak odstredivé a dostredivé pohyby.

Kruhová hranica je ochrancom obsahu a to najmä centra mandaly. Kruh je symbol nekonečna a absolútna. Mandala a jej kruhový tvar je rôznymi civilizáciami považovaná za božský symbol.

Mandala môže mať formu amuletu či talizmanu, chráni svojho majiteľa pred chorobami a nešťastím, alebo dodáva životnú energiu človeku, pre ktorého je stvorená.