mandala liečivá

Pokiaľ je človek slabý, chorý, bezvládny alebo bez životnej energie, poukazuje to na negatívny prietok energií v jeho tele a v dušičke.Vtedy sú nerovnováhe ľudské elementy – voda, drevo, oheň, zem a kov. Niektorý element môže prevládať a iný zasa chýbať, resp. môže byť oslabený. Pri objednávke mandaly prevádzame aj diagnostiku ochorenia. V tomto prípade je potrebný osobný alebo telefonický rozhovor + priložený pôdorys obydlia s vyznačenými vchodmi a strelkou severu.

Mandala pomáha harmonizovať tieto oblasti, nie je však všemocná a preto sa nespoliehajte na to, že vás vylieči bez Vášho pričinenia. Najsilnejším prvkom liečivej mandaly je pôsobenie na podvedomie človeka, aby sa vyliečil. Pokiaľ Vás trápi nejaké ochorenie, pátrajte po príčinách, mandala Vám s tým pomôže.