Pa-kua

Je používaná najmä v interiéroch a plní obohacujúcu a čistiacu funkciu. Umiestňuje sa do tých oblastí, v ktorých postrádame životnú energiu. Každý z nás má svoje potreby a požiadavky na skvalitnenie svojho života. Mandala PA-KUA nám pomáha liečiť a harmonizovať negatívne zóny.V mandale sú zakreslené elementy, trigramy a formy danej životnej oblasti:

Východ – rodina a harmónia

Juhovýchod – bohatstvo a prosperita

Juh – renomé, sláva

Juhozápad – partnerstvo, manželstvo

Západ – deti, tvorivosť

Severozápad – priatelia, cestovanie

Sever kariéra, sexualita

Severovýchod – vzdelanie, učenie

Pir objednávke mandaly PA-KUA je potrebné zaslanie pôdorysu priestoru, s vchodmi a zakresleným severom.