moja mandalaDetská mandala podporujúca kreativitu

Detské mandaly majú svoj špecifický charakter, pretože sú to práve detičky, ktoré dokážu z obrazov čítať najlepšie. My dospelí potrebujeme písmená a texty, návody, ktorých sa držíme a naša fantázia je tak uviazaná na uzde. Detičkám stačí vidieť obrázok slniečka a už majú úsmev na tváričkách. Pozitívne ladené mandaly dokážu smutné deti rozveseliť, hyperaktívne deti upokojiť, dokonca choré detičky i liečiť. Je dôležité poznať, čo dieťatko potrebuje a poskytnúť mu to prostredníctvom obrazu.

Mandaly maľujeme na akýkoľvek podklad. Umiestňujú sa do detských izbičiek, alebo priestorov, kde sa dieťa najčastejšie zdržuje. Pri maľovaní mandaly pre dieťa pracujeme s jeho dátumom narodenia a informáciami dôležitými pre liečivý účinok.