Pre objednanie mandaly vyplňte nasledovný formulár

* Povinné polia
Kontaktné údaje

Sem uveďte meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum a príp. čas narodenia osoby resp. osôb, pre ktoré má byť mandala zhotovená


Sem prosím uveďte oblasti, ktoré má mandala podporovať. Pri tvorbe liečivej mandaly prosím uveďte ochorenie, ktoré má mandala liečiť. Taktiež pripomienky a otázky.

Adresa doručenia:

Pri objednávke je nutné uhradiť na účet minimálne 50% z celkovej ceny mandaly. Zvyšnú sumu môžete uhradiť:


Powered by Fast Secure Contact Form