Posledné z iphone 467Má veľmi silný účinok na všetkých obyvateľov jedného priestoru – bytu, kancelárie, izby…, ktorým je určená. Zobrazuje jednotlivé energetické a živlové rozloženie, poukazuje na toky energií v spoločnom zväzku a tým zjednocuje všetkých členov do celku.

Mandala má nielen zjednocujúci ale i veľmi silný ochranný účinok. Odbúrava negatívne energie z minulosti, poukazuje na spojitosť medzi obyvateľmi a pomáha čistiť priestor, v ktorom sa nachádza. Preto je vhodné umiestnenie takejto mandaly do interiérov, v ktorých sa stretávajú všetci spolu.