Každý človek dostáva v živote veľa skúšok. O niektorých si myslíme, že nie sú zvládnuteľné, že sú ťažké, zložité a veľakrát citovo a duševne náročné. Až keď danú skúšku prekonáme, pocítime úľavu, pokoj či radosť zo seba samých. Cítime sa silnejší a tešíme sa z pokojných chvíľ. Každá životná situácia sa prihodí preto, aby nás naučila telesne, duchovne i duševne rásť. Aby sme sa mohli v živote posunúť zasa ďalej.

Numerológia odhaľuje príčiny životných skúšok, vlastností človeka, jeho predností a slabostí a najmä nám ukazuje cestu, ktorou sa máme v živote uberať, aby sme nemuseli zažívať ťažké životné situácie. Analýzou osobných dát sa môžete dozvedieť odpovede na dôležité otázky a nájsť tak správny smer vo svojom živote.

Ústna konzultácia

1 os./hod.

Konzultácia s rozborom dátumu narodenia podľa aktuálnych potrieb klienta.

20 €

Osobná numerológia

1 os.

Skriptá obsahujúce charakteristické vlastnosti, prednosti, slabosti + aktuálna predpoveď na 1 rok.

27 €

Partnerská numerológia

2 os.

Projektový výpočet osobných, rodinných a pracovných vzťahov, budúcnosť + poučenie vo vzťahu.

60 €

Numerológia dieťaťa

1 os.

Výpočet pre dieťatko, obsahujúci prednosti, slabosti, výber záujmov, podpora vlastností pri výchove, spôsob pristupovania k dieťaťu.

27 €

Numerológia mena

1 os.

Výpočet obsahujúci vibrácie mena, priezviska, resp. prezývky, ako meno ovplyvňuje život človeka.

7 €

Karmická osobná numerológia

1 os.

Skriptá obsahujúce životný údel človeka, jeho cestu učenia, čomu sa musí naučiť, prečo dostáva životné skúšky. Numerológia karmy vykresľuje dušičku človeka, jej putovanie, cieľ…

33 €

Karmická partnerská numerológia

2 os.

Skriptá zahŕňajú časť osobnej, partnerskej i karmickej numerológie. Vykresľujú kompatibilitu partnerov – nielen romantických, ale i rodinných, pracovných, priateľských i nepriateľských. Poukazujú na dôvody stretnutia  v živote, pretože nič nie je náhoda.

100 €

Kompletný výpočet pre 1 osobu

1 os.

Zahŕňa osobnú, karmickú numerológiu, výpočet mena, osobné vibrácie na jeden rok + celoživotné vibrácie osobných energií.

67 €

Kabalistická numerológia

1 os.

Skriptá zahŕňajú kompletný rozbor mena a priezviska, životný cieľ, myslenie, povesť, priania a túžby, povinnosti, vzťah, štúdium, financie, povolanie, staroba…

35 €